přihlášeníZapomenuté helso?
 
Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5, č.ú.: 43-1240750227/0100, IČ: 22693084
Facebook Instagram Pro organizátory

FAQ

Mohou se lišit soutěžní pravidla CDO a IDO?

mohou a často i liší. Například v popisu disciplíny, věkových kritériích apod. Před přijetím nominace na mezinárodní soutěž si proto vždy ověřte správné znění mezinárodních pravidel nebo kontaktujte mezinárodní úsek. Vyhnete se tak pozdějším nepříjemnostem.


Mohou tanečníci soutěžit v jedné disciplíně, ale dvou věkových kategoriích?

na mezinárodních soutěžích to není možné. Kristýnka Nováková (15 let) tak může soutěžit buď v juniorské formaci nebo v dospělácké formaci HH. Ale nikoli v obou na jedné soutěži. Takto to musí zůstat celou taneční sezónu (kalendářní rok). Příští rok, na další mezinárodní soutěži, to může změnit, ale opět si musí vybrat pouze jednu z formací. Je ale možné, aby na jedné mezinárodní soutěži tančila v JVK formaci HH a zároveň například v HVK formaci DD.


Chci se účastnit mezinárodních soutěží IDO, co pro to musím udělat?

V první řadě je nutná účast na mistrovství České republiky v příslušné disciplíně. Další podmínkou je řádné členství v CDO v době konání MČR, či jiné nominační soutěže (povinné pro všechny členy malé skupiny/týmu, formace, produkce atd.). 

Standardně se postup při udělování nominací řídí  Aktuálními nominačními principy na mezinárodní soutěže IDO, může se však lišit v závislosti na disciplínách konkrétní mezinárodní soutěže. Vždy ale nominace připravuje a administruje mezinárodní úsek CDO.

 


Co je IDO?

International Dance Organization (IDO), je nezisková tanečně-sportovní mezinárodní organizace, založená roku 1981 ve Florencii. V současné době sdružuje přes 80 členských organizací ze 6 kontinentů. Je vyhlašovatelem mezinárodních soutěží v disciplínách departmentu Street Dance, Performing Arts a Couple dance. Těchto oficiálních soutěží se mohou účastnit pouze členové národních členských federací - v případě České republiky členové CDO.

 


Kolik stojí účast na mezinárodní soutěži IDO?

Za účast na každé mezinárodní soutěži platí každý tanečník 20,-Euro, bez ohledu na počet disciplín, ve kterých soutěží. 

Dále je zde povinnost uhradit individuální roční členský příspěvek IDO ve výši 20,-Euro, který se hradí při prvním startu tanečníka na mezinárodní soutěži IDO v kalendářním roce.

Všechny poplatky se standardně platí na základě faktury, vystavené mezinárodním úsekem a zaslané emailem na adresy vedoucích TK zhruba měsíc před konáním mezinárodní soutěže.

Všechny platby jsou splatné ve měně EU, tedy EUR.

Důležitá poznámka: každý účastník mezinárodní soutěže IDO musí být v době konání této soutěže řádným členem CDO. Členství je vyřizováno na správním úseku CDO.


Kdo je Team Captain a co je jeho náplní práce?

Team Captain neboli vedoucí výpravy je zástupce národní reprezentace na mezinárodní soutěži IDO.

Musí dobře znát mezinárodní pravidla i průběh soutěží. Musí hovořit anglicky, být vždy k dispozici a připraven řešit nejrůznější konfliktní situace. Předává informace od funkcionářů soutěže příslušným osobám. Provádí prezenci tanečníků, ručí za úhrady startovného a mezinárodních licencí. Je to vlastně prostředník mezi pořadatelem soutěže a jejími účastníky. O jménu vedoucího výpravy na konkrétní soutěž jsou vedoucí tanečních kolektivů informováni v týdnu před soutěží.


pdf Popis pracovních povinností vedoucího výpravy

Jak probíhají nominace na mezinárodní soutěže IDO?

Nominace bývají nejčastěji sestaveny z výsledků nominačních soutěží (obvykle MČR). Na každou oficiální mezinárodní soutěž IDO připraví mezinárodní úsek nominační tabulky dle Nominačních principů a kvót, vyhlášených pořadatelem. Tyto tabulky jsou spolu s propozicemi soutěže rozesílány emailem na adresy vedoucích TK. První kolo nominací bývá rozesláno obvykle 10 týdnů před termínem konání soutěže. Neobsazená místa se nominují v druhém, případně třetím kole. Registrace soutěžních jednotek provádí mezinárodní úsek prostřednictvím internetové databáze IDO DIES. Zhruba měsíc před soutěží jsou vystaveny a mailem rozeslány faktury na úhradu startovného a individiuálních členských licencí IDO.Nova Plus
hlavní mediální partner DLT 2015
Dance Sport Marketing
CASPV
IDO Dance
Dance Life Expo
SDK
Dance Photo
iVideos
Taneční Magazín
Sansha
Krásná.CZ
mediální partner DLT 2015
FISAF


inzerce:
dance point