přihlášeníZapomenuté helso?
 
Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5, č.ú.: 43-1240750227/0100, IČ: 22693084
Facebook Instagram Pro organizátory

Hlasování prezídia

Usnesení US/MP/15/03/07/226

Prezídium CDO schvaluje výdaj z rozpočtu CDO pro rok 2015 – 2016 ve výši 150.000,- Kč (sto padesát tisíc korun). K uvolnění těchto financí se CDO musí zavázat již teď při jednání s organizátorem akce.

Finance budou použity na realizaci akce Mistr Mistrů CDO na DLE 2015 a na výrobu Interaktivního spotu.
PRO: 58,15%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 226.pdf

US/JP/15/03/03/225

Prezídium CDO schvaluje výjimku z Nominačních principů pro mezinárodní soutěž IDO v Ostravě (24.-27.9.2015) následovně:

Nabídka účasti v disciplínách světového poháru DD bude zaslána všem kolektivům, jejichž SJ se účastnily MČR 2015, soutěží EL  a/nebo ligových soutěží ve výkonnostních třídách B a C Taneční Ligy v sezóně 2014/15.

Tato výjimka se vztahuje pouze na disciplíny a kategorie, které proběhly v rámci Taneční Ligy DD 2014/15 (tedy nikoliv na formace DD)

 

PRO: 95,68%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 225.pdf

US/JP/15/03/03/224

Prezídium CDO ruší usnesení č. US/JP/15/02/20/219 ze dne 25. 2. 2015 a ukládá ekonomickému a správnímu úseku přepracování dokumentu Směrnice úhrady nákladů CDO.

 

PRO: 80,68%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 15,00%
Návrh BYL přijat

 


pdf 224.pdf

Usnesení US/JP/15/02/25/221

Prezídium CDO schvaluje termín výpočtu mandátů pro Řádnou Valnou hromadu CDO 6/2015 na 30.4.2015 ve 24.00 hodin. 

 

PRO: 73,16%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 221.pdf

Usnesení US/JP/15/02/25/220

Prezidium CDO schvaluje SaTP formací dle přílohy.

 

PRO: 97,14%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 220.pdf

pdf SaTP_formaci_2015_UPR.pdf

Usnesení US/JP/15/02/20/219

Prezidium CDO schvaluje směrnici úhrady nákladů CDO dle přílohy.

 

PRO: 92,41%
PROTI: 3,03%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 219.pdf

pdf Směrnice úhrady nákladů 2015.pdf

Usnesení US/JP/15/02/20/218

Prezidium CDO schvaluje SaTP formací dle přílohy.

 

PRO: 31,43%
PROTI: 50,98%
ZDRŽEL SE: 10,00%
Návrh NEBYL přijat

 


pdf 218.pdf

doc SaTP_formaci_2015_UPR.docx

Usnesení US/JP/15/02/16/217

Prezidium CDO schvaluje záměr upravit SaTP formací v tomto smyslu: Do věkové kategorie mohou být zařazeny i nformace, které překračují limit 50 % mimo stanovený věkový limit, avšak pouze za předpokladu, že nebude porušeno pravidlo o maximálně pěti starších tanečnících.

 

PRO: 93,46%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 217.pdf

Usnesení US/BG/15/02/14/216

Prezidium CDO schvaluje dokument Cenová podpora DLT 2015 dle přílohy.

 

PRO: 92,92%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 216.pdf

pdf CENOVÁ PODPORA DLT 2015.pdf

Usnesení 15/02/14/215

Prezidium schvaluje organizátora MČR Special 12. a 13.6. 2015 - Enliven centre o.s. dle přílohy.

 

PRO: 92,92 %
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 215.pdf


Nova Plus
hlavní mediální partner DLT 2015
Dance Sport Marketing
CASPV
IDO Dance
Dance Life Expo
SDK
Dance Photo
iVideos
Taneční Magazín
Sansha
Krásná.CZ
mediální partner DLT 2015
FISAF


inzerce:
dance point