přihlášeníZapomenuté helso?
 
Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5, č.ú.: 43-1240750227/0100, IČ: 22693084
Facebook Instagram Pro organizátory

Hlasování prezídia

Usnesení ÚS/PR/15/04/237

Prezidium CDO schvaluje účast CDO na akci Eurogym 2016.

 

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 237.pdf

Usnesení ÚS/PR/15/04/28/236

Prezidium CDO schvaluje program osmého osobního jednání prezídia dle přílohy.

 

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 236.pdf

doc Program Prezidium 28.4.2015.doc

US/JP/15/04/22/234

Prezidium schvaluje povolení vyššího postupového klíče na MČR Art, MČR Belly a MČR - Disco, Disco show, IDO Street a Disco show tak, aby všechny disciplíny mohly být maximálně tříkolové.o.

 

PRO: 98,61%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 234.pdf

US/MP/15/04/23/235

Prezidium schvaluje organizátora soutěže Barboru Guzdkovou pro MČR Belly v rámci MČR art v termínu 15.5.2015 za těchto podmínek:

1) Organizátor vystaví CDO fakturu za služby spojené s výběrem členských příspěvků krátkodobého člena ve výši 100% za solo a duo a 50% za ostatní kategorie. 

2) Postupové klíče na soutěži budou uvolněny dle rozhodnutí organizátora, vedoucího soutěže a předsedy poroty.

3) Na základě reálných přihlášek se dle rozhodnutí organizátora, vedoucího soutěže a předsedy poroty povoluje spojit málo obsazené disciplíny a kategorie.

4) Organizátorovi se povoluje mít pětičlennou porotu, z toho 3 specialisté pro belly dance.

5) Organizátorovi se povoluje využít předsedu poroty i jako porotce.

 

PRO: 86,45%
PROTI: 9,57%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 235.pdf

US/MP/15/04/09/231 a US/MP/15/04/09/232

Prezídium CDO schvaluje nominaci Jiřího Paulů na delegáta CDO na jednání výroční valné hromady IDO (IDO AGM) v termínu 23. - 24. 6. 2015.

 

PRO: 85,36%
PROTI: 3,03%
ZDRŽEL SE: 10,49%
Návrh BYL přijat

 

 

Prezídium CDO schvaluje rámcový rozpočet účasti českého delegáta na jednání výroční valné hromady IDO (IDO AGM) v termínu 23. - 24. 6. 2015 dle přílohy.

 

PRO: 95,85%
PROTI: 3,03%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 231.pdf

pdf 232.pdf

doc odhad nákladůIDO_AGM_2015.docx

US/MP/15/04/10/233

Prezidium schvaluje otevření Mistrovství Moravy pompom jvk+hvk na Mistrovství Čech v Praze dne 1.-3.5.2015.

 

PRO: 79,26%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 233.pdf

US/JP/15/04/07/230

Prezidium schvaluje úpravu Finančního řádu CDO dle přílohy.

 

PRO: 67,87%
PROTI: 31,86%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 230.pdf

doc Financni_Rad_2015_UPR 2015(2).docx

xls Kopie - pocty_regiony_2015_2014 - final.xlsx

US/JP/15/04/03/229

Prezídium CDO schvaluje povolení vyššího postupového klíče na Mistrovství Čech tak, aby všechny disciplíny mohly být maximálně tříkolové.

 

PRO: 95,00%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 229.pdf

US/MP/15/04/01/228

Prezidium schvaluje povolení vyššího postupového klíče na Mistrovství Moravy steet tak, aby všechny disciplíny mohly být maximálně dvoukolové.

 

PRO: 86,99%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 228.pdf

Usnesení US/JL/15/03/17/227

Prezidium schvaluje Směrnici na úhradu nákladů dle přílohy.

 

PRO: 64,26%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 227.pdf

pdf směrnice na úhradu nákladů.pdf


Nova Plus
hlavní mediální partner DLT 2015
Dance Sport Marketing
CASPV
IDO Dance
Dance Life Expo
SDK
Dance Photo
iVideos
Taneční Magazín
Sansha
Krásná.CZ
mediální partner DLT 2015
FISAF


inzerce:
dance point