přihlášeníZapomenuté helso?
 
Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5, č.ú.: 43-1240750227/0100, IČ: 22693084
Facebook Instagram Pro organizátory

Hlasování prezídia

Usnesení US/MP/15/05/18/247

Prezídium CDO schvaluje upuštění od poplatku za dodatečné přihlášení soutěžením úsekem ve výši 200 Kč za přihlášenou jednotku dle finančního řádu, čl. 3, § 4, pro MČR Pompom formace 24.5.2015.

 

PRO: 92,50%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 247.pdf

Usnesení US/MP/15/05/18/246

Prezidium CDO schvaluje že MČR Pompom Dance formace proběhne dne 24. 5. 2015 při MČR Disco Dance a Disco show.

 

PRO: 85,06%
PROTI: 0,44%
ZDRŽEL SE: 10,00%
Návrh BYL přijat

 


pdf 246.pdf

Usnesení US/JP/15/05/14/245

Prezidium CDO svolává Konferenci regionální sekce Karlovarského kraje na 29. 5. 2015 v Sokolově.

 

PRO: 68,27%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 8,34%
Návrh BYL přijat

 


pdf 245.pdf

doc pozvánka karlovarský kraj.docx

Usnesení US/JP/15/05/14/244

Prezidium CDO schvaluje na základě níže obdržené žádosti vedoucí kolektivu Roxton, žádáme prezídium o zvážení výjimky nestartovat na příslušném mistroství ČR a tuto disciplínu přiradit k jinému mistroství. Jedná se o Pompom formace.

 

PRO: 54,22%
PROTI: 15,26%
ZDRŽEL SE: 17,22%
Návrh BYL přijat

 


pdf 244.pdf

pdf Žádost Roxton.pdf

ÚS/PR/15/04/28/243

Prezidium CDO schvaluje propozice MČR Belly a MČR Art dle přílohy.

 

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


xls 15-17_05_2015_MCR_ART_Bohumin.xlsx

xls 15_05_2015_MCR_BELLY_Bohumin.xlsx

pdf 243.pdf

ÚS/PR/15/04/28/242

Prezidium CDO schvaluje mimořádnou kompenzaci pro PS Hroch Pardubice ve výši 10 000 Kč.

 

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 242.pdf

ÚS/PR/15/04/28/241

Prezidium CDO schvaluje kalendář soutěží Liga 2015 - 16 dle přílohy.

 

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 241.pdf

pdf Kalendar_Liga_2015-2016-final.pdf

pdf KONCEPCE_TL_DD+HH+SB-final.pdf

ÚS/PR/15/04/28/240

Prezidium CDO schvaluje mimořádnou finanční dotaci pro organizátora MČR Step ve výši 20 000 Kč dle žádosti organizátora.

 

PRO: 0%
PROTI: 100%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 240.pdf

doc žádost organizátora.docx

ÚS/PR/15/04/28/239

Prezidium CDO uděluje soutěžním subkomisím Special a Step pravomoc k rozhodnutí o výjimkách ze SaTP a statutu funkcionáře ve smyslu udělených výjimek pro MČR Belly 2015 číslo2, 3, 4 a 5.

 

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 239.pdf

ÚS/PR/15/04/238

Prezidium CDO schvaluje organizátorovi soutěže MČR Special a MČR Step výjimku z finančního řádu: organizátor vystaví CDO fakturu za služby spojené s výběrem členských příspěvků krátkodobého člena ve výši 100 % za sólo a duo a 50 % za ostatní kategorie.

 

PRO: 100%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 238.pdf


Nova Plus
hlavní mediální partner DLT 2015
Dance Sport Marketing
CASPV
IDO Dance
Dance Life Expo
SDK
Dance Photo
iVideos
Taneční Magazín
Sansha
Krásná.CZ
mediální partner DLT 2015
FISAF


inzerce:
dance point