přihlášeníZapomenuté helso?
 
Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5, č.ú.: 43-1240750227/0100, IČ: 22693084
Facebook Instagram Pro organizátory

Hlasování prezídia

US/DN/15/07/29/270

Prezidium CDO schvaluje volnou nominaci zájemců o účast na soutěži IDO MS v synchro dance v italské Olbii, kteří projevili zájem na základě odpovědi na nabídkový dopis mezinárodního úseku CDO v disciplínách, kde nebyla v CDO nominační soutěž.

 

PRO: 80,03%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 270

pdf vyjádření special komise

US/MM/15/06/26/269

Prezidium CDO schvaluje rozpočet pro období září 2015 – srpen 2016 dle přílohy.

 

PRO: 77,53%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


xls NÁVRH ROZPOČET_2015_2016.xlsx

pdf 269.pdf

US/MM/15/06/26/268

Prezidium CDO schvaluje úpravu rozpočtu na období červen – srpen 2015 dle přílohy..

 

PRO: 78,09%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 7,70%
Návrh BYL přijat

 


xls ÚPRAVA ROZPOČTU - ČERVEN - SRPEN_2015.xlsx

pdf 268.pdf

US/EV/15/06/25/267

Prezídium CDO ukládá mezinárodnímu úseku provést donominaci (tedy kromě již nominovaných na základě "staré" nominace) na ME Show dance Gibraltar (1. – 4. 10. 2015) standardním způsobem dle platných nominačních principů CDO.

 

PRO: 100,00%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 267.pdf

US/DN/15/06/23/266

Prezidium CDO schvaluje výběrovou komisi a způsob výběru pro výběrová řízení na organizátory soutěží CDO 2015/16 takto:

1) Ve výběrové komisi budou zastoupeni všichni členové Prezidia CDO, nejsou-li ve střetu zájmů (žadatelem je buď přímo člen Prezidia, kolektivní člen, jehož je členem, je odpovědnou osobou žadatele či budoucím členem organizačního týmu žadatele).
Je-li ve střetu zájmů Prezident či 1. viceprezident CDO, nebude ve výběrové komisi.
Je-li ve střetu zájmů předseda krajské sekce, bude nahrazen jiným zástupcem příslušné krajské sekce dle jejího výběru (se stejným omezením střetu zájmů – viz výše). Předsedové krajských sekcí či jejich zástupci se musí řídit většinovým názorem své krajské sekce.

2) Každý předseda krajské sekce ve střetu zájmů má za povinnost neodkladně vyrozumět všechny členy své krajské sekce, aby měli čas ke zvolení svého zástupce. Předseda krajské sekce musí dát nejpozději do 3 dnů od ukončení přijímání přihlášek do příslušného výběrového řízení Prezidiu CDO na vědomí, kdo jej bude zastupovat, a to i s uvedením konkrétního hlasování o zástupci v krajské sekci.

3) Každý člen výběrové komise má při hlasování stejnou váhu hlasu jako v Prezidiu CDO, při střetu zájmů u Prezidenta či 1. viceprezidenta je jejich váha hlasu rozpočítána v poměru mezi krajské sekce. Rozhodnutí výběrové komise musí být přijato nadpoloviční většinou hlasů. V případě více žadatelů bude hlasování vícekolové, tedy nejdříve v 1. kole každý hlasuje pro kteréhokoli žadatele, pokud jeden z nich již nezískal nadpoloviční většinu hlasů, tak proběhne 2. kolo, do kterého budou vybráni 2 žadatelé s největším počtem hlasů z 1. kola, pokud ani zde nezíská jeden z nich nadpoloviční většinu hlasů, tak vítěz tohoto kola postupuje do 3. kola, kde musí získat nadpoloviční většinu hlasů, čímž je vybrán. Pokud žádný žadatel na jednotlivou soutěž nadpoloviční většinu hlasů nezíská, tato soutěž bude zařazena do dalšího kola výběrového řízení. Rozhodnutí výběrové komise je závazné, Prezidium CDO nebude vybrané organizátory nijak dále potvrzovat. Hlasování výběrové komise řídí a zapisuje soutěžní úsek CDO.

 

PRO: 99,08%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

pdf 266.pdf

US/PR/15/06/14/253 - 265

Prezidium CDO schvaluje program jednání dle přílohy.

 

Prezídium CDO schvaluje výjimku z nominačních principů na soutěž IDO na základě žádosti TŠ R+P Bartůňkových a ČMSS, s tím, že TŠ R+P doplatí řádné členství evidovaného člena zmíněné SJ a uhradí sankci ve výši 1500,-Kč. 

 

Prezídium CDO schvaluje organizační řád a schéma CDO dle přílohy.

 

Prezídium CDO schvaluje finanční řád CDO dle přílohy.

 

Prezídium CDO schvaluje Metodický pokyn pro organizátor soutěží CDO v období PODZIM - ZIMA 2015/16 dle přílohy.

 

Prezídium CDO schvaluje Přihlášku žadatele "A" na organizátora taneční soutěže v termínu podzim-zima 2015/16 dle přílohy.

 

Prezidium CDO pověřuje soutěžní úsek vypisováním dalších kol výběrových řízení na soutěže PODZIM - ZIMA 2015-16.

 

Prezídium CDO schvaluje koncept soutěží CZECH DANCE MASTERS - PODZIM - ZIMA 2015/16 - HIP HOP, STREET BATTLE, BREAK DANCE, ELECTRIC BOOGIE, DISCO DANCE a DISCO FREESTYLE dle přílohy.

 

Prezídium CDO schvaluje změnu v kalendáři soutěží CZECH DANCE MASTERS podzim - zima 2015/16 dle přílohy.

 

Prezídium CDO schvaluje kalendář soutěží CZECH DANCE MASTERS jaro - léto 2016 dle přílohy. 

 

Prezídium CDO pověřue Evu Vlkovou zajištěním návrhu grafiky CZECH DANCE MASTERS, s předběžným rozpočtem 50 000,-Kč bez DPH.

 

Prezídium CDO schvaluje casting na moderátora "Hledá se nová tvář".

 

Prezídium CDO pověřuje Evu Vlkovou k jednáním o smlouvách s firmami iVideos a Dancephoto na CZECH DANCE MASTERS 2015/2016.

 

PRO: 99,08%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 

 


pdf Program osobního jednání prezídia.pdf

pdf Organizační řád a schéma.pdf

pdf Finanční řád.pdf

pdf Metodický pokyn pro organizátory soutěží.pdf

doc Přihláška žadatele A.docx

xls Koncept Czech Dance Masters.xlsx

xls Czech Dance Masters Koncept.xlsx

pdf Kalendář podzim-zima 2015-2016.pdf

jpg Hledá se nová tvář.jpg

pdf Hlasovací tabulka.pdf

pdf Předběžný návrh termínů konání soutěže.pdf

US/MP/15/06/05/252

Prezidium CDO svolává osobní jednání Prezidia na termín 14.-15.6.2015 (dvoudenní jednání). První část 14. 6. 2015 v místě konání a v čase po skončení Valné hromady, druhá část 15. 6. 2015 na sekretariátu CDO, Ohradské nám. v Praze. Prezídium zároveň schvaluje tímto výjimku z jednacího řádu Prezidia CDO, a to v osobě, čase a způsobu svolání tohoto osobního jednání Prezidia CDO.

 

PRO: 97,89%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 0%
Návrh BYL přijat

 


pdf 252.pdf

US/MP/15/06/02/250 a US/MP/15/06/02/251

US/MP/15/06/02/250 Prezídium CDO schvaluje přihlášku do VŘ IDO organizátora BARBORA GUZDKOVÁ na pořádání mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA SHOW DANCE 2017 .

 

PRO: 64,23%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 34,22%
Návrh BYL přijat

 

 

US/MP/15/06/02/251 Prezídium CDO schvaluje přihlášku do VŘ IDO organizátora WORLD DANCE – TANEČNÍ SVĚT na pořádání mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA SHOW DANCE 2017 .

 

PRO: 64,23%
PROTI: 0%
ZDRŽEL SE: 34,22%
Návrh BYL přijat

 


pdf 250.pdf

pdf 251.pdf

zip ŽÁDOSTI O MEZ. SOUTĚŽE 16_17.zip

US/MP/15/06/02/249

Prezídium CDO schvaluje přihlášku do VŘ IDO organizátora TS FREEDOM, z.s. na pořádání mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2017 .

 

PRO: 71,45%
PROTI: 12,00%
ZDRŽEL SE: 15,00%
Návrh BYL přijat

 


pdf 249.pdf

US/MP/15/06/02/248

Prezídium CDO schvaluje přihlášku do VŘ IDO organizátora TS FREEDOM, z.s. na pořádání mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ SVĚTA STREET DANCE SHOW A SVĚTOVÝ POHÁR DISCO DANCE 2016.

 

PRO: 71,45%
PROTI: 12,00%
ZDRŽEL SE: 15,00%
Návrh BYL přijat

 


pdf 248.pdf


Nova Plus
hlavní mediální partner DLT 2015
Dance Sport Marketing
CASPV
IDO Dance
Dance Life Expo
SDK
Dance Photo
iVideos
Taneční Magazín
Sansha
Krásná.CZ
mediální partner DLT 2015
FISAF


inzerce:
dance point