přihlášeníZapomenuté helso?
 
Ohradské nám. 1628/7, 155 00 Praha 5, č.ú.: 43-1240750227/0100, IČ: 22693084
Facebook Instagram Pro organizátory

Hlasování prezídia

12. 1. 2016 - II. Osobní jednání prezidia CDO - Zápis, přílohy, usnesení

 US/PR/16/12/01/324
Prezídium CDO schvaluje program 2. osobního jednání prezidia CDO dle přílohy – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/325
Prezídium CDO schvaluje kalendář soutěží Czech Dance Masters podzim 2016, přihlášku žadatele na organizátora soutěže CDM podzim 2016, včetně manuálu. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/326

Prezídium CDO schvaluje přestup Tomáše Johaníka z TS NO LIMIT do TC MOVE 21. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/327

Prezídium CDO schvaluje přestupní řád dle přílohy. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/328
Prezídium CDO schvaluje ekonomickou zprávu k 31.8.2015 – uzávěrku hospodaření CDO za uplynulý hospodářský rok dle příloh. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/329

Prezídium CDO schvaluje směrnici pro úhradu nákladů dle přílohy. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/330

Prezídium CDO schvaluje spojení disciplín na pohárových soutěžích při regionálních kolech u kategorií dospělí 2 a produkcí dle požadavku organizátorů, zemská kola a MČR budou v těchto kategoriích rozdělena na street, tap a ostatní. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/331

Prezídium CDO schvaluje aktualizaci SaTP postupových kol formací a produkcí dle přílohy. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/332

Prezídium CDO schvaluje finanční řád dle přílohy. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/333

Prezídium CDO schvaluje statut funkcionáře jarní tour CDM 2016 –SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/334

Prezídium CDO schvaluje Andreu Burešovou a Ivu Baranovou jako oficiální delegáty AGM a ADM meetingu 2016. – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/335

Prezídium CDO schvaluje pracovní cestu prezidentky Evy Vlkové a asistentky mezinárodního úseku Evy Koudelové do Slovinska na osobní pozvání ředitele soutěží a vzdělávání Fiony Johnson Kocjančič – SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/336

Prezídium CDO schvaluje termín CZECH DANCE ARÉNY v termínu 24. – 25. 9. 2016 - SCHVÁLENO

 

US/PR/16/12/01/337

Prezidium rozhodlo o platbách licencí IDO za aktivní porotce CDO z řádných členů CDO takto: CDO zaplatí IDO licence těchto porotců, pokud však bude porotce, za nějž byla licence takto uhrazena, v daném roce nominován do placené funkce porotce v IDO, bude mu tato licence IDO účtována na základě vystavené faktury CDO, kterou je povinen řádně a včas uhradit. - SCHVÁLENO

 

 


pdf zápis

pdf usnesení

zip přílohy

US/DN/15/12/03/323

Prezidium schvaluje změnu místa konání pohárové soutěže CZECH DANCE MASTERS podzim 2015 - street battle 06.12.2015 z Univerzitního kampusu do Sono centrum, obojí v Brně – SCHVÁLENO.

 

PRO: 99,28%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

 


pdf Hlasování 323

US/DN/15/10/29/317 - 322

 US/DN/15/10/29/317:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 postupových soutěží formací a produkcí dle přílohy. – SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/318:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 couple dance dle přílohy. - SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/319:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 street a disco show dle přílohy. - SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/320:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 belly dance dle přílohy. - SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/321:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 art dle přílohy. - SCHVÁLENO

US/DN/15/10/30/322:

Prezidium schvaluje SaTP CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 tap dance dle přílohy. – SCHVÁLENO

 

Veškeré přílohy jsou s červeně vyznačenými změnami.

 


pdf hlasování 317

pdf hlasování 318 - 322

pdf SaTP JARO 2016 - ART

pdf SaTP JARO 2016 - BELLY

pdf SaTP JARO 2016 - COUPLE

pdf SaTP JARO 2016 - STREET A DISCO SHOW

pdf SaTP JARO 2016 - TAP

pdf SaTP JARO 2016 - POSTUPOVÉ FORMACE A PRODUKCE

US/DN/15/10/12/316

Prezidium schvaluje udělení čestného členství v CDO paní Evě Vysloužilové za dlouholetou podporu Czech Dance Organization, celoživotní přínos tanečnímu umění a inspirativní přístup k výchově mladých tanečníků. – SCHVÁLENO

 

PRO: 92,36%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

 


pdf hlasování 316

US/DN/15/10/12/315

Prezidium schvaluje výjimku z finančního řádu - poplatek za přihlášení tzv. "na místě" pro soutěže street battle sezóny 2015/16 bude za jednu soutěžní jednotku ve výši 100 Kč pro sólo a 1.000 Kč pro team.  

 

PRO: 65,19%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 30,78%
Návrh BYL přijat

 


pdf hlasování 315

US/DN/15/10/06/ 313 - 314

US/DN/15/10/06/313:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže street battle 3 Czech Dance Masters podzim 2015 - Taneční studio B-fresh se změnou termínu na 6.12.2015. - SCHVÁLENO

 

US/DN/15/10/06/314:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola Morava - Art, Disco, Special Czech Dance Masters jaro 2016 - Dance-Sport-Marketing, s.r.o. – SCHVÁLENO


pdf hlasování

US/DN/15/09/30/307-308, US/DN/15/10/02/309-312

US/DN/15/09/30/307

Prezidium CDO schvaluje ucelenou nabídku disciplín CZECH DANCE MASTERS JARO 2016 dle přílohy. - SCHVÁLENO

 

US/DN/15/09/30/308

Prezidium CDO schvaluje organizátora soutěže DD - ZL MORAVA /3/ + HH - MORAVA /3/ CZECH DANCE MASTERS podzim 2015 - Body Rockers.  – SCHVÁLENO


US/DN/15/10/02/309
Prezidium CDO schvaluje organizátora soutěže 5.12.2015 MČR HH+EB+BD a 6.12.2015 MČR DD CZECH DANCE MASTERS podzim 2015 - Dance-Sport-Marketing, s.r.o., a s tím spojenou změnu termínu soutěží. - SCHVÁLENO


US/DN/15/10/02/310
Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Pardubický a Královéhradecký kraj - Taneční skupina T- Bass, o.s.  - SCHVÁLENO

 

US/DN/15/10/02/311

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Plzeňský a Karlovarský kraj - E.B.T.S. taneční studio. - SCHVÁLENO

 

US/DN/15/10/02/312

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola Morava - Art, Disco, Special Czech Dance Masters jaro 2016: - NESCHVÁLENA ŽÁDNÁ Z VARIANT

A) Dance-Sport-Marketing, s.r.o.

B) DIDEDANCE taneční studio se změnou termínu na 8.5.2016

 


pdf hlasování

pdf disciplíny Czech Dance Masters Jaro 2016

US/DN/15/09/25/305, US/EV/15/09/25/306

US/DN/15/09/25/305

Prezidium schvaluje výběrové řízení pro zbývající soutěže Czech Dance Masters podzim 2015 bez omezení uzávěrky, tedy tak, že jakýkoli zájemce o organizaci soutěže vyplní přihlášku do výběrového řízení včetně všech příloh a náležitostí a zašle vše mailem na soutěžní úsek CDO. Ten pak následující pracovní den zašle přihlášku Prezidiu CDO ke schválení. V tomto výběrovém řízení je možno zároveň žádat i o jiný termín než je určeno kalendářem soutěží  -  SCHVÁLENO

 

 US/EV/15/09/25/306

 Prezidium schvaluje žádost o reprezentační příspěvek dle přílohy  -  NESCHVÁLENO


pdf žádost o reprezentační příspěvek

pdf hlasování 305-306

US/EV/15/09/22/304

 

Prezídium CDO schvaluje přihlášku Dance-Sport-Marketing do VŘ IDO na organizátora mezinárodní soutěže IDO MISTROVSTVÍ EVROPY V HIP HOPU, ELECTRIC BOOGIE A BREAK DANCE 2016

 

PRO: 81,11%
PROTI: 0,00%
ZDRŽEL SE: 0,00%
Návrh BYL přijat

 

 


pdf hlasování

US/DN/15/09/17/292 - 303

 

US/DN/15/09/17/292:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Prahu - B.D.S. Academy -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/293:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Ústecký a Liberecký kraj - TS Freedom. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/294:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Brno a Jihomoravský kraj a kraj Vysočinu - Radim Samek. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/295:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Olomoucký a Zlínský kraj - Lola´s Dance Centre. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/296:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Moravskoslezský kraj - DIDEDAnce. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/297:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Středočeský kraj - TC R.A.K. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/298:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže regionálního kola Czech Dance Masters jaro 2016 pro Jihočeský kraj - TC Move 21. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/299:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola street Czech Dance Masters jaro 2016 pro Moravu - Lola´s Dance Centre. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/300:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola disco Czech Dance Masters jaro 2016 pro Čechy - Beethoven D.C. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/301:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola art, special Czech Dance Masters jaro 2016 pro Čechy - Beethoven D.C. - SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/302:

Prezidium schvaluje organizátora soutěže zemského kola street Czech Dance Masters jaro 2016 pro Čechy - B.D.S. Academy. -  SCHVÁLENO

US/DN/15/09/17/303:

Prezidium schvaluje jako místo konání zemského kola street Czech Dance Masters jaro 2016 pro Čechy - SH Slavia nebo B) Tenisová akademie Průhonice. -  SCHVÁLENA VARIANTA A)

 


pdf Hlasování 292 - 303


Nova Plus
hlavní mediální partner DLT 2015
Dance Sport Marketing
CASPV
IDO Dance
Dance Life Expo
SDK
Dance Photo
iVideos
Taneční Magazín
Sansha
Krásná.CZ
mediální partner DLT 2015
FISAF


inzerce:
dance point